Lifestyle

Thành Công & Thất Bại

Thành công thì không có định nghĩa chung nhưng thất bại thì có.
Thất bại là khi bạn đã từ bỏ đi ý chí của mình và sợ hãi dừng chân, thất bại là khi bạn bỏ cuộc!
Chính vì vậy luôn phải giữ vững niềm tin cuả mình để có thể vươn tới con đường thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *